Program

Pobierz program w formacie PDF.

Piątek, 20 kwietnia 2018 roku

08.00–13.15 Warsztaty
08.00–11.00 Diagnostyka echokardiograficzna wad serca
dr n. med. Radosław Bartkowiak, prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak, prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec, dr n. med. Katarzyna Starzyk
08.00–09.00 Część teoretyczna. Diagnostyka echokardiograficzna wad...
08.00–08.20 ...zastawki aortalnej
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
08.20–08.40 ...zastawki mitralnej
dr n. med. Katarzyna Starzyk
08.40–09.00 ...zastawki trójdzielnej
prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec
09.00–11.00 Część praktyczna
11.00–11.15 Przerwa
11.15–13.15 Warsztaty EKG ABC opisu EKG
dr n. med. Dariusz Wojciechowski
13.15–13.20 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
13.20–14.35 Sesja I. Najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, konsensusy i dokumenty eksperckie — co w nich najważniejsze?
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
13.20–13.35 Wady zastawkowe serca — co nowego?
dr n. med. Katarzyna Starzyk
13.35–13.50 Zawał serca z uniesieniem odcinka ST — co nowego?
dr n. med. Radosław Bartkowiak
13.50–14.05 Podwójna terapia przeciwpłytkowa — co nowego?
dr n. med. Dawid Bąkowski
14.05–14.20 Miażdżyca naczyń obwodowych — co nowego?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
14.20–14.35 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa — nowy polski konsensus
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
14.35–15.20 Sesja satelitarna firmy Boehringer Ingelheim
Dabigatran w praktyce klinicznej w świetle aktualnych zaleceń EHRA 2018
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
15.20–15.50 Lunch
15.50–16.35 Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie/Menarini

15.50–16.10

Lerkanidipina — wyjątkowy antagonista wapnia

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

16.10–16.30 Zofenopril — nowe analizy badania SMILE-4

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

16.30–16.35 Dyskusja
16.35–17.05 Sesja satelitarna firmy Bayer
Czy Twój pacjent ma tylko migotanie przedsionków?
dr n. med. Marcin Barylski
17.05–18.05 Sesja satelitarna firmy Egis
17.05–17.35 Gdy statyna to za mało?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
17.35–18.05 Kwas moczowy a zdarzenia sercowo-naczyniowe
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
18.05–18.15 Przerwa
18.15–19.15 Sesja II Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
18.15–18.35 Sekcja Niewydolności Serca
Standardy rozpoznania i leczenia niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
18.35–18.55 Sekcja Chorób Serca u Kobiet
Powikłania sercowo-naczyniowe i nie tylko u pacjentów z chorobą układową
dr hab. n. med. Małgorzata Peregud-Pogorzelska, prof. PUM
18.55–19.15 Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
Aktywność fizyczna — ile, jaka, dla kogo?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
19.15–20.15 Sesja III Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej
Gdy wskazanie spotyka przeciwwskazanie oraz o innych pułapkach farmakoterapii u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Przewodniczący: dr n. med. Marcin Wełnicki, dr n. med. Marcin Barylski
19.15–19.30 Przewlekła obturacyjna choroba płuc u pacjenta kardiologicznego — stymulować czy blokować receptory betaadrenergiczne?
prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
19.30–19.45 Depresja u pacjenta z chorobą sercowo-naczyniową — pułapki farmakoterapii
dr n. med. Aleksandra Majewska
19.45–20.00 Farmakoterapia kardiologiczna poniżej eGFR 30 ml/min/1,73 m2 — evidence czy eminence based medicine?
dr n. med. Marcin Barylski
20.00–20.15 Wielolekowość i polipragmazja u pacjentów sędziwych — z czego można, z czego trzeba, a z czego nie wolno rezygnować?
dr n. med. Marcin Wełnicki
20.15 Zebranie Zarządu Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Sobota, 21 kwietnia 2018 roku

07.30 Spotkanie Rady Redakcyjnej czasopisma "Folia Cardiologica"
08.00–10.30 Warsztaty
08.00–09.30 Podstawy kardiologii inwazyjnej dla lekarza praktyka
dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
09.30–10.15 Interaktywne warsztaty ABPM
dr n. med. Iwona Gorczyca-Michta
10.15–10.30 Przerwa
10.30–10.50 Wykład sponsorowany firmy Astra Zeneca
Tikagrelor w świetle najnowszych wytycznych ESC (STEMI, DAPT)
prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon
10.50–11.45 Sesja IV. Nowości ostatnich miesięcy: nowe badania kliniczne, metaanalizy, doniesienia — jak poszerzyły naszą wiedzę dotyczącą…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
10.50–11.05 …nadciśnienia tętniczego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
11.05–11.20 …niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
11.20–11.35 …diagnostyki kardiologicznej
lek. Gabriela Parol
11.35-11.45 Dyskusja
11.45–12.15 Sesja satelitarna firmy Novartis
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
W jaki sposób optymalizować terapię w HFrEF zgodnie z wytycznymi — dwuletnie doświadczenia z lekiem sakubitryl/walsartan w Polsce
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
12.15–12.30 Wykład sponsorowany firmy Krka
Nowoczesna terapia chorego z nadciśnieniem tętniczym — rola i miejsce sartanów
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
12.30–13.00 Lunch
13.00–14.40 Sesja V. Porozmawiajmy o codziennej praktyce kardiologa — trudne decyzje…
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
13.00–13.15 ...u chorego z ostrym zespołem wieńcowym
prof. dr hab. n. med. Jacek Kubica
13.15–13.30 ...u chorego z niewydolnością serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
13.30–13.45 ...u chorego z wrodzoną wadą serca
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Haponiuk
13.45–14.00 ...u chorego z zaburzeniami rytmu serca
dr n. med. Andrzej Hoffmann
14.00–14.15 …u chorego z zaburzeniami przewodzenia
dr n. med. Dawid Bąkowski
14.15–14.30 …u chorego z wszczepionym stymulatorem serca
prof. dr hab. n. med. Jacek Gajek
14.45-14.55  Dyskusja
14.55–15.10 Przerwa
14.55–16.55 Sesja VI Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski prof. dr hab. n. med. Ryszard T. Smoleński, dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. IK
14.55–15.15 Sekcja Wad Zastawkowych Serca
Złożone wady zastawkowe — jak leczę pacjenta ze współwystępowaniem wady zastawki mitralnej i aortalnej?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski
15.15–15.35 Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej
Choroba zastawki aortalnej serca - molekularne mechanizmy, biomarkery, nowe możliwości terapeutyczne
prof. dr hab. n. med. Ryszard T. Smoleński
15.35–15.55 Sekcja Kardiologii Dziecięcej
Chorzy po leczeniu wad wrodzonych serca - czego możemy się spodziewać?
dr n. med. Paweł Dryżek
15.55–16.15 Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
Migotanie przedsionków — problem nadal trudny diagnostycznie
dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
16.15–16.35 Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Nowe wskazania w TAVI (grupy ryzyka, anatomie zastawki, valve-in-valve)
prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
16.35–16.55 Sekcja Rytmu Serca
Elektroterapia serca. Hot Topics AD 2017
dr hab. med. Maciej Sterliński, prof. IK
16.55–17.05 Zakończenie konferencji
prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon

 

Organizator:

Patronat medialny:

Partner:

Via Medica
Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl