Komitet Naukowy

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
Beata
Wożakowska-Kapłon
prof. dr hab. n. med.

Redaktor Naczelna czasopisma „Folia Cardiologica”

Copyrights © 2021 Via Medica